kookoo

histrionics 1

histrionics 2

histrionics 3

histrionics 4

Ariadne


Giangos Mikellides

Giankos Mikellides at home

photographer Panagiotis Mina

(down town magazine – 2010)


exhibition @ is not gallery, Nicosia. ongoing until the 15th of May

5 photographers: Stelios Kalinikou, Panagiotis Mina, Giorgos Ioannou, Antros Efstathiou and Reveka Taki.

http://www.isnotgallery.com/

panagiotis mina. photographic installation. is not gallery


editorial, omikron magazine (fashion issue). May 2011

photographer Panagiotis Mina

stylist Christos Kiriakides